Oefen Klok Simultaan Ureterp

UITGESTELD

De KNDB heeft alle leden verzocht haar damactiviteiten te staken tot en met 31 maart. De organisatie van de Aanval op het Wereld Record Klok Simultaan Dammen heeft besloten hier gehoor aan te geven en de oefen klok simultaan uit te stellen!

Johan Teake Dekker zal een tweede oefen klok simultaan spelen ter voorbereiding op het officiële wereld record ‘Klok Simultaan Dammen’.

Steun van damclub Oerterp/Drachten
De oefen klok simultaan krijgt de steun van het bestuur van damclub Oerterp/Drachten, die zelfs hebben besloten een eigen clubavond op te offeren. Voorzitter Ultsje Hosper heeft alle leden van elk niveau gevraagd om deel te nemen aan oefen klok simultaan om zo de oudspeler van Oerterp te helpen in zijn voorbereiding.

De oefening
De volgende oefen klok simultaan zal in het aantal tegenstanders verdubbelen ten opzichte van de eerste oefen klok simultaan in Mildam. In Ureterp zal er tegen 30 tegenstanders geoefend worden met een speeltempo van 50 zetten binnen anderhalf uur. Een behoorlijke stap voor de aanvaller, waarin hij om zal moeten gaan met een aanzienlijk hogere druk dan de vorige oefening. Voor deze oefensimultaan is met name het aantal borden van belang en niet de gemiddelde speelsterkte is hierin
niet van belang, daarom kan iedereen meedoen. Spelers van andere clubs zijn daarom ook welkom om deel te nemen aan deze oefening zodat het minimale aantal
spelers wordt behaald.

Wil jij meedoen in Ureterp?
Geef je op bij Hendrik Veenstra via  hendrikveenstra@hotmail.com

Aanval Wereld Record Dammen