Rating

Voor het Wereld Record vraagt de werelddambond (FMJD) een gemiddelde FMJD rating van 1950.

Voor spelers met een FMJD rating kunnen we de rating één op één overnemen.


In Nederland hanteren we een andere ratingmethode. De KNDB rating van spelers zonder een FMJD rating kan worden omgerekend naar FMJD door een formule.

De formule is (0,5906 * KNDB rating) + 1385,095

(Teruggerekend is 1950 FMJD dan 956 rating.)

Het is ook toegestaan om spelers zonder FMJD of KNDB rating te laten deelnemen. Het maximum aantal spelers is 10% (10% van 46 = vier), waarbij de rating van deze spelers wordt gezet op de rating van de laagst deelnemende speler.

FMJD annex 9 (1.5)

Aanval Wereld Record Dammen