UITSTEL

Op 9 maart 2020 begon de rijksoverheid met het aankondigen van de eerste maatregelen rondom de bestrijding van het COVID-19 virus. De organisatie van de Aanval op het Wereld Record Klok Simultaan Dammen dacht op dat moment alleen nog maar aan alternatieve manieren van handen schudden voor het wensen van een goede partij.

Op 23 maart heeft de rijksoverheid aangekondigd dat bijeenkomsten, ook minder dan 100 mensen, tot 1 juni worden verboden. Daags later bleek het om “vergunning plichtige”-bijeenkomsten te gaan. De strekking van de maatregelen is om organisatoren duidelijkheid te geven over het doorgaan van geplande bijeenkomsten, in het kader van voorbereidingen en te maken kosten.

Door de onzekerheid van eventuele te verlengen maatregelen, de verwachtte aantal bezoekers op Sportstad Heerenveen tijdens de Aanval en de mogelijke gezondheidsrisico’s heeft onze organisatie besloten de Aanval uit te stellen. De FMJD, KNDB en Sportstad Heerenveen hebben hun medewerking verleend aan het besluit voor het uitstellen van de Aanval.

Wij vragen om jullie begrip voor dit besluit.

De organisatie tracht zo spoedig mogelijk tot een nieuwe datum te komen en hoopt dat deelnemers, sponsoren en anderzijds betrokkenen hun inzet voor de nieuwe datum ook willen blijven geven.

Wij hopen dat iedereen in deze tijden voldoende gezond kan blijven!

Johan Teake
namens het aanvalsteam

Aanval Wereld Record Dammen